Asokmontridetal.com

เทคโนโลยี

ฟอกสีฟันด้วยระบบ Zoom

ฟอกสีฟันด้วยระบบ Zoom

งานบริการฟอกสีฟันระบบ Zoom เป็นการฟอกสีโดยทันตแพทย์ เป็นระบบที่ได้รับความนิยมมากที่สุดระบบหนึ่งจากสหรัฐอเมริกา ทำให้ฟันขาวขึ้นอย่างน้อย 1 Shade ไม่มีผลข้างเคียง และไม่ทำให้ฟันเสียว สะดวก สบาย ใช้เวลาเพียง 45 นาทีเท่านั้น