mobirise.com

Technology

3D Vita Shade

ระบบเลือกสีฟัน 3D Vita Shade

เป็นระบบที่ใช้เลือกสีฟัน ที่มีหลากหลายได้เหมือนฟันธรรมชาติมาก รวมทั้ง Shade ของชั้นผิวเคลือบฟัน ก็มีครบทุกแบบของลักษณะฟัน อีกทั้งทางคลินิกของเรา มีห้อง LAB ที่ใช้ผง Porcelain ตามระบบสีของ 3D Vita Shade ทำให้สามารถผสมสีตามความต้องการของทันตแพทย์และผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี