Asokmontridental.com

บริการ

ทันตกรรมประดิษฐ์

ทันตกรรมประดิษฐ์

ทันตกรรมประดิษฐ์ เป็นแขนงหนึ่งทางทันตกรรมเกี่ยวกับการใส่ฟัน เพื่อทดแทนฟันธรรมชาติที่หายไป และฟื้นฟูระบบการบดเคี้ยวทั้งระบบ เพื่อรักษาข้อต่อของขากรรไกร และสามารถแก้ไขรอยยิ้ม รูปลักษณ์ใบหน้าไปพร้อมกัน โดยใช้เทคโนโลยี CAD/CAMทางคลินิกอโศกมนตรีเด็นทัลคลินิก ให้บริการทันตกรรมประดิษฐ์ได้อย่างครบวงจรเช่น

1. งานใส่ฟันปลอมแบบถอดได้ ทั้งแบบพลาสติกหรือโครงโลหะ และแบบใส่ร่วมกับรากเทียม2. งานใส่ฟันปลอมแบบติดแน่น เช่น ครอบฟันบนฟันธรรมชาติ สะพานฟัน และครอบฟันบนรากเทียม ทั้งบางส่วนและทั้งปาก3. งานใส่แผ่นเนื้อเยื่อเทียม เพื่อทดแทนเนื้อเยื่อที่สูญเสียไป จากอุบัติเหตุ หรือจากการผ่าตัดมะเร็ง
งานแก้ไขระบบบดเคี้ยว (Full Mouth Rehabilitation) เช่นในกรณีฟันสึกทั้งปาก และตำแหน่งข้อต่อขากรรไกรเปลี่ยนไป4. งานใส่เครื่องมือกันการนอนกันฟัน
ทางเรามีห้องปฏิบัติการทางแลปในคลินิคอย่งครบวงจร มีทันตแพทย์เฉพาะสาขา เป็นผู้ควบคุมดูและคุณภาพงานทุกขั้นตอน รวมทั้งใช้วัสดุคุณภาพสูง ในการประดิษฐ์ชิ้นงานแต่ละชิ้น ด้วยความใส่ใจ ดูแลทุกขั้นตอน