Asokmontridental.com

บริการ

การแข้ไขรอยยิ้ม

การแข้ไขรอยยิ้ม

การแก้ไขรอยยิ้ม
Aesthetic smile clinic
งานแก้ไขรอยยิ้ม เป็นงานร่วมกันของทันตแพทย์เฉพาะทางหลายสาขา ซึ่งแผนงานทางการรักษาจะขึ้นอยู่กับลักษณะของรอยยิ้มเดิมก่อนแก้ไข เช่น กรณีฟันเก แก้ไขด้วยการจัดฟัน กรณีที่ฟันเกร่วมกับขากรรไกรผิดปกติ (เช่นคางยื่น หรือยิ้มเห็นเหงือกมาก) แก้ไขด้วยการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัด

แต่ในกรณีฟันเรียงตัวดี แต่รูปร่างไม่สวย ฟันลึก สูงๆต่ำๆ หรือผิวสีฟันไม่สม่ำเสมอ ผิวฟันไม่เรียบ มีจุดด่างขาวหรือน้ำตาล หรือฟันห่าง ฟันผุหลายซี่ ยิ้มเบี้ยว ยิ้มเอียง ก็จะแก้ไขด้วยการทำครอบฟันด้วยเซรามิกชนิดไม่มีโลหะ หรือทำเซรามิกวีเนียร์ (Veneer) ในกรณีเช่นนี้ มักจะทำการรักษาร่วมกับงานฟื้นฟูระบบบดเคี้ยว (Full Mouth Rehabilitation)ทางอโศกมนตรีเด็นทัลคลินิก ยินดีบริการท่านด้วยทีมงานทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา วุฒิบัตรจากสหรัฐอมเริกา ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี พร้อมห้องแลปในตัวที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และวัสดุที่มีคุณภาพสูง เพื่อคุณภาพของงานที่ดีที่สุด