เทคโนโลยีผลิตโมเดลช่องปาก

Process CAD/CAM

 เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตชิ้นงานต่างๆ ที่มีรูปร่างเท่ากับฟันของผู้ป่วยแต่ละราย โดยใช้ Computer Scaner อ่านชิ้นงานและแปลผลออกมาเป็นชิ้นงานที่ได้รายละเอียด ไม่มีการบิดเบี้ยว สามารถทำได้ทั้งชิ้นเล็กๆ เช่น zirconia coping หรือ abutment ของงานรากเทียม จนกระทั่งถึงชื้นงานที่เป็นโครงบางๆ ซึ่งเทคโนโลยีสมัยเก่าใช้วิธีเหวี่ยงโครงโลหะซึ่งทำให้บิดเบี้ยงได้

 


                 
เทคโนโลยีการ
X-rays แบบดิจิตอล
เครื่องถ่ายภาพ
X-ray
การทำรากเทียมชนิดไม่เปิดแผลผ่าตัด การผลิตชิ้นงาน
ที่มีรูปร่างเท่ากับฟัน
เครื่องมือวินิฉัยโรคภายในช่องปาก งานบริการฟอกสีฟันระบบ Zoom ครอบฟันชนิด
เซรามิกทั้งซี่
ระบบ
ใช้เลือกสีฟัน
การฆ่าเชื้อ
Asok Montri Dental Clinic
38/8
ถนนอโศกมนตรี (สุขุมวิท21) เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
38/8 Asok Montri Road.
(Sukhumvit 21)
Wattana,Bangkok 10110 Thailand
Tel:  +66(0) 2 640 8188
Fax: +66(0) 2 640 8189

Email: asokmontridental@gmail.com
Website: www.asokmontridental.com