เครื่อง X-ray ดิจิตอลระบบ 3D

Digital X- ray 3- D Computerized Tomography

By using the digital x ray technology, radiation exposure can be reduced up 70 % compared to the film technology. The x ray can be printed out and saved to the database and also sent via e-mail to the patient. We provide 2 and 3 dimensional x ray in the same x ray equipment which will give the information of the bone volume in width , height and thickness .

3 dimensional computerized tomography will enhance the diagnosis and give the accuracy of treatment planning especially for dental implants. All the plan can be visualized by using implant Procera software, and also plan for the flapess surgery, Nobel guide , which will minimize the pain and discomfort after the operation.


                 
เทคโนโลยีการ
X-rays แบบดิจิตอล
เครื่องถ่ายภาพ
X-ray
การทำรากเทียมชนิดไม่เปิดแผลผ่าตัด การผลิตชิ้นงาน
ที่มีรูปร่างเท่ากับฟัน
เครื่องมือวินิฉัยโรคภายในช่องปาก งานบริการฟอกสีฟันระบบ Zoom ครอบฟันชนิด
เซรามิกทั้งซี่
ระบบ
ใช้เลือกสีฟัน
การฆ่าเชื้อ
Asok Montri Dental Clinic
38/8
ถนนอโศกมนตรี (สุขุมวิท21) เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
38/8 Asok Montri Road.
(Sukhumvit 21)
Wattana,Bangkok 10110 Thailand
Tel:  +66(0) 2 640 8188
Fax: +66(0) 2 640 8189

Email: asokmontridental@gmail.com
Website: www.asokmontridental.com