ศัลยกรรมช่องปาก
 

     คืองานผ่าตัดในช่องปาก ขากรรไกรและ ใบหน้า งานถอนฟัน ผ่ารากฟัน ถอนฟันคุด ผ่าตัดถุงหนองปลายราก หรือเนื้อเยื่อที่ผิดปรกติ นอกจากนี้ยังมีการผ่าตัด ร่วมกับงานจัดฟันเพื่อแก้ไขรอยยิ้ม หรืองานผ่าตัดรากเทียม รวมทั้งการปลูกกระดูกเพื่อเตรียมฐานสำหรับรากเทียม ทั้งหมด  

 
 

Asok Montri Dental Clinic
38/8 ถนนอโศกมนตรี (สุขุมวิท 21) เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
38/8 Asok Montri Road. (Sukhumvit 21) Wattana, Bangkok 10110 Thailand
t.+66(0) 2 640 8188 f.+66(0) 2 640 8189
e.info@asokmontridental.com www.asokmontridental.com