ห้องแลปทันตกรรม
 

     ที่อโศกมนตรีเด็นทัลคลินิก มีบริการด้านแลปทันตกรรมสำหรังงานถอดได้ และงานติดแน่น รวมถึงงานรากเทียม ซี่งเรามีเครื่อง Process CAD/CAM ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถทำโครงไททาเนียมชนิดยาว 14 ซี่ (ทั่งขากรรไกร) โดยชิ้นงานจะแนบสนิทพอดีกับรากไม่มีการบิดเบี้ยว (ในกรณีที่ใช้เทคนิดแบบเก่า คือการเหวี่ยงโครงโลหะ) จะทำให้โครงมีโอกาศไม่แนบสนิทกับรากเทียม เมื่อใส่ในช่องปากก็จะเกิดแรงกระทำต่อรากเทียม ทำให้อายุการใช้งานของรากเทียมสั้นลง

 

     นอกจากนี้เรายังมีขากรรไกรจำลอง Articulator ชนิด  hanau และ whitner ที่มีความใก้ลเคียงกับขากรรไกรขริงของผู้ป่วยมาที่สุดชนิดหนึ่ง และเครื่องบันทึกความสัมพันธ์ของขากรรไกรบนและล่างในผู้ป่วย (Face Bow Transfer)  ซึ่งทำให้เกิดความแม่นยำในการบันทึกการสบฟันและการจำลองการเคลื่อนไหวของขากรรไกร ซึ่งเราใช้ในงานฟันปลอมทุกชนิด อีกทั้งวัสดุเราใช้ใน LAB ก็คุณภาพสูง เช่น ผง Porcelain ตามระบบสีของ 3D Vita Shade ทำให้ฟันปลอมของเราจึงทั้งแข็งแรงและสวยงาม

 ทั้งหมด  

 
 

Asok Montri Dental Clinic
38/8 ถนนอโศกมนตรี (สุขุมวิท 21) เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
38/8 Asok Montri Road. (Sukhumvit 21) Wattana, Bangkok 10110 Thailand
t.+66(0) 2 640 8188 f.+66(0) 2 640 8189
e.info@asokmontridental.com www.asokmontridental.com