ระบบ Sterilization
 

     เครื่องมือของเราทุกๆชิ้นใช้กระบวนการฆ่าเชื้อแบบ Sterilization โดยใช้ Autoclave ที่ให้ความร้อนสูง ภายใต้ความดัน ทำให้เชือโรคทุกชนิดตามทั้งหมด รวมทั้งกบุ่ม Spore ของพวกราหรือเชื้อ TB (Tuberculosis)  ซึ่งไม่สามารถตามด้วยวิธีการฆ่าเชื้อแบบอื่น

     นอกจากนี้ในห้องผ่าตัด ยังมีการฆ่าเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนมาในอากาศ ด้วยการอบโอโซน (O3) ก่อนทำการผ่าตัดทั้งหมด  

 
 

Asok Montri Dental Clinic
38/8 ถนนอโศกมนตรี (สุขุมวิท 21) เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
38/8 Asok Montri Road. (Sukhumvit 21) Wattana, Bangkok 10110 Thailand
t.+66(0) 2 640 8188 f.+66(0) 2 640 8189
e.info@asokmontridental.com www.asokmontridental.com