3D Vita Shade
 

     เป็นระบบที่ใช้เลือกสีฟัน ที่มีหลากหลายได้เหมือนฟันธรรมชาติมาก รวมทั้ง Shade ของชั้นผิวเคลือบฟัน ก็มีครบทุกแบบของลักษณะฟัน อีกทั้งทางคลินิกของเรา มีห้อง LAB ทีใช้ผง Porcelain ตามระบบสีของ 3D Vita Shade ทำให้สามารถผสมสีตามความต้องการของทันตแพทย์และผู้ป่วยได้เป็นอย่างดีทั้งหมด  

 
 

Asok Montri Dental Clinic
38/8 ถนนอโศกมนตรี (สุขุมวิท 21) เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
38/8 Asok Montri Road. (Sukhumvit 21) Wattana, Bangkok 10110 Thailand
t.+66(0) 2 640 8188 f.+66(0) 2 640 8189
e.info@asokmontridental.com www.asokmontridental.com