ทันตกรรมสำหรับเด็ก
 

    

     ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา วิวัฒนาการทางทันตกรรมได้มีการพัฒนามากขึ้นอย่างมาก ทั้งเครื่องมือและวัสดุผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ส่งผลให้ภาวะการเกิดโรคฟันผุในเด็กทั่วโลกลดลง แต่กลับพบว่าแนวโน้มการเกิดโรคฟันผุในเด็กไทย ยังอยู่ในระดับสูงอยู่ เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กในประเทศที่เจริญแล้ว เหตุผลหนึ่งซึ่งเป็นสาเหตุใหญ่นอกเหนือจากรูปแบบอาหาร และลักษณะนิสัยการกินที่ไม่ถูกต้อง ก็คือ การขาดทันตสุขศึกษาของผู้ปกครอง

     ผู้ปกครองหลายท่านมองข้ามความสำคัญของฟันน้ำนม มีความคิดความเชื่อว่า “ฟันผุไปก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวฟันใหม่ก็ขึ้น” ซึ่งเป็นความคิดที่ผิดเพราะฟันน้ำนมของเด็ก นอกจากจะใช้เคี้ยวอาหารทำให้ได้สารอาหารไปพัฒนาทั้งทางร่างกาย และสมองกระตุ้นการเจริญเติบโตอย่างปกติของใบหน้าและกระดูกขากรรไกร, การออกเสียงที่ชัดเจน, ความสวยงาม และยังช่วยรักษาเนื้อที่ให้ฟันแท้ขึ้นมาแทนที่อย่างเหมาะสมอีกด้วย

     ทางอโศกมนตรีคลินิก ให้บริการงานทันตกรรมสำหรับเด็ก ทั้งงานรักษา และงานป้องกัน เช่นเคลือบหลุดร่องฟัน เคลือบฟลูออไรค์ ด้วยทีมงานเฉพาะสาขาทั้งหมด  

 
 

Asok Montri Dental Clinic
38/8 ถนนอโศกมนตรี (สุขุมวิท 21) เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
38/8 Asok Montri Road. (Sukhumvit 21) Wattana, Bangkok 10110 Thailand
t.+66(0) 2 640 8188 f.+66(0) 2 640 8189
e.info@asokmontridental.com www.asokmontridental.com