ทันตกรรมรากฟัน
 

     คือการรักษารากฟันในกรณีที่มีการติดเชื้อภายในคลองรากฟัน ซึ่งเกิดจากฟันผุ หรือฟันสึกมากจนลึกถึงโพรงประสาทรากฟัน ทำให้มีเชื้อแบคทีเรียเข้าไปภายในคลองรากฟัน เกิดอาการปวดฟัน ติดเชื้อลุกลามจนถึงปลายประสาทฟัน เกิดเป็นถุงหนองปลายรากได้
     สาเหตุอื่นๆ ของการติดเชื้อในคลองรากฟัน อย่างเช่น ฟันถูกแรงกระแทกจากวัตถุของแข็ง หรือรับแรงบทเคี้ยวที่เกินขนาด หรืออาจเกิดจากโรคปริทันต์ที่ลุกลามจนถึงปลายรากฟัน ทำให้เกิดเชื้อแบคทีเรียเข้าสู่คลองรากทางปลายรากฟันได้
     การรักษา โดยการดึงเอาปลายประสาทฟันที่ติดเชื้อออก ทำความสะอาด ให้ยาฆ่าเชื้อจนกระทั่งเชื้อโรคหมด และอาการหายดีแล้วจึงอุดปิดคลองรากด้วยวัสดุปิดคลองราก หลังจากนั้นจึงทำการบูรณะตัวฟันต่อไป

    

    ทั้งหมด  

 
 

Asok Montri Dental Clinic
38/8 ถนนอโศกมนตรี (สุขุมวิท 21) เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
38/8 Asok Montri Road. (Sukhumvit 21) Wattana, Bangkok 10110 Thailand
t.+66(0) 2 640 8188 f.+66(0) 2 640 8189
e.info@asokmontridental.com www.asokmontridental.com