ทันตกรรมประดิษฐ์
 

     ทันตกรรมประดิษฐ์ เป็นแขนงหนึ่งทางทันตกรรมเกี่ยวกับการใส่ฟัน เพื่อทดแทนฟันธรรมชาติที่หายไป และฟื้นฟูระบบการบดเคี้ยวทั้งระบบ เพื่อรักษาข้อต่อของขากรรไกร และสามารถแก้ไขรอยยิ้ม รูปลักษณ์ใบหน้าไปพร้อมกัน โดยใช้เทคโนโลยี CAD/CAM


    ทางคลินิกอโศกมนตรีเด็นทัลคลินิก ให้บริการทันตกรรมประดิษฐ์ได้อย่างครบวงจรเช่น

  1. งานใส่ฟันปลอมแบบถอดได้ ทั้งแบบพลาสติกหรือโครงโลหะ และแบบใส่ร่วมกับรากเทียม


 

  1. งานใส่ฟันปลอมแบบติดแน่น เช่น ครอบฟันบนฟันธรรมชาติ สะพานฟัน และครอบฟันบนรากเทียม ทั้งบางส่วนและทั้งปาก
  2. งานใส่แผ่นเนื้อเยื่อเทียม เพื่อทดแทนเนื้อเยื่อที่สูญเสียไป จากอุบัติเหตุ หรือจากการผ่าตัดมะเร็ง
  3. งานแก้ไขระบบบดเคี้ยว (Full Mouth Rehabilitation) เช่นในกรณีฟันสึกทั้งปาก และตำแหน่งข้อต่อขากรรไกรเปลี่ยนไป

  1. งานใส่เครื่องมือกันการนอนกันฟัน

      ทางเรามีห้องปฏิบัติการทางแลปในคลินิคอย่งครบวงจร มีทันตแพทย์เฉพาะสาขา เป็นผู้ควบคุมดูและคุณภาพงานทุกขั้นตอน รวมทั้งใช้วัสดุคุณภาพสูง ในการประดิษฐ์ชิ้นงานแต่ละชิ้น ด้วยความใส่ใจ ดูแลทุกขั้นตอนทั้งหมด  

 
 

Asok Montri Dental Clinic
38/8 ถนนอโศกมนตรี (สุขุมวิท 21) เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
38/8 Asok Montri Road. (Sukhumvit 21) Wattana, Bangkok 10110 Thailand
t.+66(0) 2 640 8188 f.+66(0) 2 640 8189
e.info@asokmontridental.com www.asokmontridental.com