ทันตกรรมเพื่อความงาม
 

     ทันตกรรมเพื่อความงาม เป็นการสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ป่วยเพื่อความมั่นใจ ด้วยบริการทางทันตกรรมต่างๆ เช่น อุดฟันด้วยสีเหมือนธรรมชาติ (เซรามิก หรือ เรซิน) , เคลือบฟันด้วยเซรามิก (Veneer) เพื่อเปลี่ยนสีฟัน หรือแก้ไขรอยด่างบนผิวหน้าฟันหน้า แก้ไขรูปร่างฟัน หรือช่องฟันหน้า เป็นต้น

 
เคลือบฟันด้วยเซรามิก (Veneer)       

 
สะพานฟัน


การฟอกสีพัน
   

                                              ทั้งหมด  

 
 

Asok Montri Dental Clinic
38/8 ถนนอโศกมนตรี (สุขุมวิท 21) เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
38/8 Asok Montri Road. (Sukhumvit 21) Wattana, Bangkok 10110 Thailand
t.+66(0) 2 640 8188 f.+66(0) 2 640 8189
e.info@asokmontridental.com www.asokmontridental.com