ทันตกรรมเพื่อความงาม

 
 
ทันตกรรมประดิษฐ์

 
 
ศูนย์รากเทียม( Implant Center)

 
 
การจัดฟัน

 
 
การอุดฟันที่เกิดการผุ

 
 
ทันตกรรมปริทันต์

 
 
ทันตกรรมรากฟัน

 
 
ทันตกรรมสำหรับเด็ก

 
 
ศัลยกรรมช่องปาก

 
 
การแก้ไขรอยยิ้ม

 
 
ห้องแลปทันตกรรม

 
 
งานวางยาสลบ (Sedation)

 
 
Implant Training Center

 
 


ทั้งหมด  

 
 

Asok Montri Dental Clinic
38/8 ถนนอโศกมนตรี (สุขุมวิท 21) เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
38/8 Asok Montri Road. (Sukhumvit 21) Wattana, Bangkok 10110 Thailand
t.+66(0) 2 640 8188 f.+66(0) 2 640 8189
e.info@asokmontridental.com www.asokmontridental.com