สถานที่จอดรถสะดวกสบาย ภายในอาคาร และรองรับด้วยตึก PS Tower ห่างจากคลินิกเพียง 10 เมตร


    

     อโศกมนตรีเด็นทัลคลินิก เป็นคลินิกทันตกรรมชั้นนำที่ประกอบด้วยทีมงานทันตแพทย์เฉพาะทาง ที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์ ครบทุกสาขาวิชา ให้บริการรักษาอย่างครบวงจร ดูแลโดยแพทย์วุฒิบัตรจากสหรัฐอเมริกา ที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ที่มีความสามารถในการดูแลผู้ป่วยเป็นอย่างดี
     เพื่อความแม่นยำและความปลอดภัยของคนไข้ ทางคลินิกได้นำเทคโนโลยีทันตกรรมที่ทันสมัย และระบบป้องกันการติดเชื้อที่มีมาตรฐานเพื่อใช้ในการรักษาสุขภาพช่องปากและฟันซึ่งทางคลินิกของเรานั้น เป็นคลินิกที่รักษาช่องปากและฟันครบวงจร อาทิเช่น การใส่รากฟันเทียมพร้อมฟันเสร็จในครั้งเดียว การฟอกสีฟันให้ขาวภายในระยะเวลา 45 นาที และการอุดฟันด้วยเซรามิก ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นเพียงการรักษาส่วนหนึ่งของคลินิกเท่านั้น ยังมีการรักษาอื่น ๆ อีกมากมายที่เราสามารถให้บริการผู้ป่วยได้
      ทางอโศกมนตรี เด็นทัลคลินิก หวังว่าจะได้รับโอกาสในการดูแลช่องปากและฟันของท่าน
     วุฒิบัตรสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ประเทศสหรัฐอเมริกา การรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ โดยทันตแพทย์วุฒิบัตร

 
ศูนย์รากเทียม( Implant Center)
การแก้ไขรอยยิ้ม
ทันตกรรมเพื่อความงาม
ทันตกรรมประดิษฐ์
ศูนย์รากเทียม( Implant Center)
การจัดฟัน
การอุดฟันที่เกิดการผุ
ทันตกรรมปริทันต์
ทันตกรรมรากฟัน
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ศัลยกรรมช่องปาก
การแก้ไขรอยยิ้ม
ห้องแลปทันตกรรม
งานวางยาสลบ (Sedation)
Implant Training Center

Nobel Guide

ระบบ Sterilization
Digital X- ray 3- D Computerized Tomography
Intra Oral Digital X-ray
Nobel Guide
Process CAD/CAM
Intra-Oral Camera
Zoom Teeth Whitening
Zirconia Crown
3D Vita Shade
Sterilization System


ทั้งหมด  

 
 

Asok Montri Dental Clinic
38/8 ถนนอโศกมนตรี (สุขุมวิท 21) เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
38/8 Asok Montri Road. (Sukhumvit 21) Wattana, Bangkok 10110 Thailand
t.+66(0) 2 640 8188 f.+66(0) 2 640 8189
e.info@asokmontridental.com www.asokmontridental.com