ÍâÈ¡Á¹µÃÕà´ç¹·ÑŤÅÔ¹Ô¡ µéͧÃѺÊÁѤúؤÅÒ¡Ãà¢éÒÃèÇÁ§Ò¹ËÅÒÂÍѵÃÒ ´Ñ§¹Õé

1. ·Ñ¹µá¾·Âì ੾Òзҧ

2. ¼ÙéªèÇ·ѹµá¾·Âì ¤Ø³ÊÁºÑµÔ»ÃÐʺ¡Òóì 2 »Õ

3. ªèÒ§·Ñ¹µ¡ÃÃÁ ¤Ø³ÊÁѺµÔ»ÃÐʺ¡Òóì 2 »Õ

 

ÇÔ¸Õ¡ÒÃÃѺÊÁѤÃ

Ê觻ÃÐÇѵԡÒ÷ӧҹ áÅÐ ÇزԡÒÃÈÖ¡ÉÒä´é·Õè E-mail : asokmontridental@gmail.com 

ËÃ×Í Êͺ¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕ´à¾ÔèÁàµÔÁä´é·Õè 02-640-8188-9

 

 

 


  

 
 

Asok Montri Dental Clinic
38/8 ȡ (آԷ 21) ࢵѲ ا෾ 10110
38/8 Asok Montri Road. (Sukhumvit 21) Wattana, Bangkok 10110 Thailand
t.+66(0) 2 640 8188 f.+66(0) 2 640 8189
e.info@asokmontridental.com www.asokmontridental.com